Privacy Statement

De websites Wondportaal.nl & Wondhuis.nl worden beheerd door Wondhuis BV (hierna ook: we/wij, ons/onze). Via de website (wondportaal.nl) kunnen zorgverleners en cliënten eenvoudig  cliënt gegevens registreren, producten selecteren en bestellen. Om onze diensten via deze website mogelijk te maken, moeten wij bepaalde gegevens van de zorgverlener, de zorginstelling , alsook van eindgebruikers, de cliënt, verwerken. In dit Privacy Statement informeren wij u graag over de verwerking van uw en uw cliënt gegevens door Wondhuis BV  Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen.

Laatste update van dit Privacy Statement: 01 januari 2020

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement richt zich tot iedereen die deze website Wondportaal.nl bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten op de website. U kunt een zorgverlener/client zijn met een account, of alleen een bezoeker van onze website.

Bent u cliënt, rechtstreeks klant van Wondportaal.nl

Wondhuis BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit Privacy Statement is rechtstreeks op u van toepassing

Bent u cliënt, via een zorginstelling / apotheek / thuiszorgorganisatie

Wondhuis BV is de mede verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dit Privacy Statement is op u van toepassing.

De zorginstelling waaraan u als zorgverlener verbonden bent is eveneens mede verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mede namens de zorginstelling staat u er voor in dat uw zorginstelling zorgvuldig omgaat met uw gegevens.

Bent u een zorginstelling / apotheek / thuiszorgorganisatie

U bent (mede) verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van uw cliënten in de zin van de AVG . Als zorginstelling staat u er voor in dat u zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van uw cliënten, en dient u de cliënten te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens via Wondportaal.nl. Wij gaan ervan uit dat u uw cliënten informeert over ons privacy statement.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van cliënten?

Wanneer een zorgverlener via Wondportaal.nl een account heeft geopend,  kunnen wij onder meer de volgende persoonsgegevens van cliënten verwerken:  

Gegevens identiteit zoals bijvoorbeeld je volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats of burgerservicenummer.

Medische gegevens: Wondportaal.nl verzamelt enige gegevens betreffende medische indicatie die nodig zijn om de hulpmiddelen te leveren. Tevens verzamelen we de gegevens welke nodig zijn om de hulpmiddelen bij de zorgverzekeraar te declareren.

Gegevens zorginstelling waaraan de cliënt verbonden is, e-mailadres, telefoonnummer, uw gebruikersnaam voor toegang tot uw account.

Gegevens Hulpmiddelen: We registreren welke hulpmiddelen en aantallen de cliënt heeft afgenomen

Van al onze websitebezoekers verwerken wij verder automatisch de volgende soorten gegevens: informatie met betrekking uw bezoek aan onze website, surfgedrag, gegevens van de gebruikte computer, zoals IP adres, browser specificaties en besturingssysteem.

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens van cliënten?

Wij zullen de persoonsgegevens van cliënten uitsluitend verwerken voor de volgende doeleinden: het aanbieden en uitvoeren van onze diensten, daaronder begrepen het uitvoeren van de door de zorginstelling via onze website geplaatste bestellingen middels een recept/machtiging en de afhandeling daarvan met de zorgverzekeraar, het leveren van de hulpmiddelen aan het correcte adres, het onderhouden van contact met de zorginstelling en cliënt, beveiligen en optimaliseren van onze website, intern beheer, het verbeteren van onze dienstverlening en het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses, marketingdoeleinden, de afhandeling van klachten en geschillen, en ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens van cliënten worden niet verwerkt voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit Privacy Statement staan beschreven.

Voor de uitvoering van onze diensten maken wij gebruik van de diensten van onze partners, die als bewerkers in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Met deze bewerkers hebben wij een schriftelijke verwerkersovereenkomst afgesloten.

Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij persoonsgegevens van cliënten niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement.

Beveiliging en bewaren

Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonsgegevens van cliënten die onder onze zeggenschap vallen. Zo nemen wij in het bijzonder de volgende maatregelen:

  • Zorgverleners kunnen hun account alleen benaderen met behulp van hun gebruikersnaam en een wachtwoord;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee informatie tussen de gebruiker en onze website wordt afgeschermd wanneer de zorginstelling / apotheek de persoonsgegevens van cliënten invoert;
  • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
  • Wij verzoeken u ons onmiddellijk te informeren indien u vermoedt dat uw account onbevoegd door anderen wordt gebruikt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Heeft u vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, verwijderen, of een copy ontvangen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wondhuis BV
Lireweg 74 B
2153 PH | Nieuw-Vennep

info@wondhuis.nl
T. 020 765 36 00