In een paar maanden tijd ziet het landschap voor wondbehandeling er totaal anders uit. Niemand had in februari van dit jaar kunnen bedenken dat de reguliere (wond)zorg zo ingrijpend aan verandering onderhevig zou worden.

Binnen de ziekenhuizen is als gevolg van COVID-19 de poliklinische wondzorg geheel of grotendeels stil komen te liggen en ook huisartsen zien significant minder patiënten. In de thuiszorg zeggen patiënten, bang voor besmetting, hun reguliere zorg af en zelfs mantelzorgers zijn niet altijd in staat wondzorg bij patiënten te verlenen. Kortom veel noodzakelijke wondzorg loopt vast. Hierdoor zullen straks, als de reguliere zorg weer in beweging komt in de eerste en tweede lijn, veel wondpatiënten met achterstallige zorg zich melden en zichtbaar worden bij zorg professionals in de hele keten.

Risico dat patiënten “uitgestelde“ wondschade oplopen wordt tot een minimum beperkt.

In een crisis als deze merken we ook dat communicatie tussen de verschillende wondzorg professionals anders verloopt dan in het verleden. Artsen worden nu dikwijls ingezet op andere plekken. Dit maakt het voor patiënten wat lastiger om met vragen over hun wond(behandeling) bij de juiste professional uit te komen.

Virtueel Regionaal Wondcentrum

In het concept van een “Virtueel Regionaal Wondcentrum” kunnen dit soort problemen juist goed opgelost worden. Eerste en tweede lijn vormen hier immers met elkaar één regionaal wondteam, met een op elkaar afgestemd beleid. Zij werken via vaste afspraken omtrent wondzorg en welke hulpmiddelen in te zetten. Meest belangrijk, zij documenteren de behandeling van de wond van de patiënt in één en hetzelfde dossier. Waardoor het dossier tussen de behandelaars uitgewisseld, ingezien en bijgehouden kan worden. Hierdoor weten de betrokkenen van elkaar wat zij doen en hoe een behandeling kan worden voorgezet. Zelfs als een bepaalde behandelaar door omstandigheden tijdelijk niet in staat is een patiënt te zien.

Virtuele transmurale samenwerking ontstaat door een echt en hecht wondteam. Hiermee is het risico dat patiënten “uitgestelde“ wondschade oplopen tot een minimum beperkt.

Met een nieuw innovatief Wondzorg concept “Virtueel Regionaal Wondcentrum” komt Wondhuis tegemoet aan de behoefte om eerste- en tweedelijns wondzorg vanuit één team te ondersteunen. Het spreekt vanzelf dat binnen dit innovatieve concept digitale samenwerking een belangrijke rol speelt. In de afgelopen weken, maar ook de komende maanden zullen we steeds meer gewend raken dat we op een andere manier met elkaar zullen communiceren en samenwerken. De komende periode zal ik u op de hoogte houden hoe wij u hierbij kunnen helpen.

Contact

Mocht u daarop niet willen wachten, dan kunt u mij contacten.
Ik licht u graag in detail toe, hoe het “Virtueel Regionaal Wondcentrum” ook voor uw wondorganisatie toegevoegde waarde kan hebben.

Kok van der Meij